Посібник «Творчість як фактор мотивації досягнень» (авторський
колектив: Сергеєва Л.М., Просіна О.В., Ілляхова М.В.)


Дане видання розраховано на педагогічних працівників закладів освіти та
всіх охочих ознайомитися з широким спектром інноваційних практик у
контексті освітнього та творчого поступу.
Видання підготовлено в електронному вигляді в рамках проєкту
«Резиденція. «ГАРМОНІЯ. РОЗВИТОК. ВЗАЄМОДІЯ», який реалізувала ГО
«Центр освітніх ініціатив» у межах проєкту ZMINA 2.0 «Субґранти для
культурних проєктів» фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
Зміст навчального посібника є виключно відповідальністю авторів і не
обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
У навчальному посібнику висвітлено як теоретичні засади проблеми
творчості, так і практичні аспекти реалізації цієї важливої складової в освітній
діяльності. Навчальний посібник не є рецептом для діяльності фахівців, він є
пропозицією до спільних роздумів, спонукає до виявлення особистого
ставлення до творчості як фактора мотивації досягнень.
Авторський колектив наголошує на важливості, в аспекті формування
сучасного розуміння змісту явища «творчість як безмежний простір діяльності

людини», співпраці й діалогу з читачами. Тому пропонуємо коментарі/ відгуки/
запитання розміщувати за покликанням: https://forms.gle/oYdeGom29qtDcH8i9

З повагою
Голова ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»,
к. пед. н, доцент Ольга ПРОСІНА