Заняття: вівторок, середа, четвер, п`ятниця

Процеси інформатизації, глобалізації, нові можливості Інтернету, технологій, що стрімко розвиваються, впливають на вже небезпечне для дітей обмеження рухової активності.  Рухова активність та спрямоване фізичне навантаження закладають фундамент для майбутнього активного та здорового життя людини. Рухливі ігри, комплекси вправ для ранкової гімнастики, загальна фізична підготовка – це профілактика багатьох захворювань. Тому досвідченість дітей у виконанні оптимального режиму дня, дотримання правил харчування, збалансування емоційного стану стануть підґрунтям виховання щасливої і здорової дитини, яка може в повній мірі використовувати свої можливості, розвиватися як творча особистість. Особливого акценту набуває освоєння дітьми  цінностей фізичної культури.

Навчальна програма «РИТМІКА створена з урахуванням вікових і анатомо-фізіологічних особливостей, рівня розвитку та фізичної підготовки дитини.

Мета програми – формування засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності покращення фізичного розвитку і емоційного стану дитини;розвитку сили, гнучкості, спритності, швидкості і координації рухів;правильної ходи, гарної осанки, рівного почерку і чіткої мови. 

Основні завдання «РИТМІКИ» навчити принципам здорового способу життя та шляхам їх реалізації у повсякденному житті.

Зміцнення здоров’я: опорно- рухового апарату; сердцево – судинної ; дихальної; нервової системи;за допомогою вправ для профілактики порушень постави, плоскостопостi, та оздоровчих дихальних вправ, формувати практичні навички щодо самостійних занять фізичними вправами; зняти у дітей наслідки гіподинамії за допомогою рухливих ігор, розвивати фізичні якості і творчі здібності ; сприяти організації активного, творчого відпочинку і спілкування засобами оздоровчої діяльності; виховати у дітей впевненість у своїх силах, доброзичливість, самостійність, відповідальність, вміння працювати у команді, вміння запобігати конфліктам, позитивне ставлення.  

Навчальна програма початкового рівня, передбачає 1 рік навчання: 1 год. на тиждень.    

Заняття з дітьми проводяться в спеціально обладнаному приміщенні – спортивному залi, в разі сприятливої погоди переносяться на спортивний майданчик. Досекції   приймаються діти, які не мають медичних протипоказань.  

Форма проведення занять – групова, з урахуванням індивідуальних можливостей і потреб кожної дитини. Кількість дітей у групі – 15 вихованців.

Методи навчання – словесні, наочні, практичні, ігрові, танцювальнi, які сприяють створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять.  Програма передбачає проведення ситуаційно-рольових та сюжетнорольових, рухливих  ігор, конкурсів, веселих стартів, естафет.

Теоретичний матеріал програми тісно пов’язаний із практичним. Заняття з фітнесу базуються на простих загально – розвиваючих вправах, для більшості занять не потрібно використовувати спеціальне обладнання, але є тренування з обладнанням :вправи на фітболі;скакалки; м’ячи; гантельки .

Протягом року здійснюється моніторингове обстеження дітей для визначення загального стану фізичного і психічного здоров’я, стану опорно-рухового апарату дітей. Це дає змогу відстежити особистісне зростання дитини за створеною   програмою.